Elderly Care Solution to konfigurowalny system zarządzania mini budynkami, idealny dla
domy opieki. Możesz wybierać spośród różnych urządzeń do zarządzania energią, sterowania HVAC i monitorowania środowiska. Można wdrożyć prywatny serwer zaplecza, a pulpit nawigacyjny komputera można skonfigurować zgodnie z unikalnymi wymaganiami projektu, takimi jak:
• Moduły funkcjonalne: dostosuj menu deski rozdzielczej w oparciu o pożądane funkcje;
• Mapa nieruchomości: utwórz mapę nieruchomości odzwierciedlającą faktyczne podłogi i pokoje w pomieszczeniach;
• Mapowanie urządzeń: dopasuj urządzenia fizyczne do logicznych węzłów w mapie właściwości;
• Zarządzanie prawami użytkownika: tworzenie ról i uprawnień dla kadry zarządzającej we wspieraniu operacji biznesowej.

Elderly Care Dashboard
Pulpit opieki nad osobami starszymi
Elderly Care Monitoring
Monitorowanie opieki nad osobami starszymi
Vital Signs Record
Vital Signs Record

WhatsApp Czat online!